Kullanım Koşulları

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI:  (AnneYasam.net)

Anneyasam.net  web sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. (Bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır). Sitenin sahibi Tuğba Soytürk'e ait olup (Bundan böyle kısaca "Anneyasam.net" olarak anılacaktır) site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Anneyasam.net'e aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce Yasal Uyarıları dikkatle okuyunuz.

Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “AnneYasam.net” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları
AnneYasam.net sitesinin tüm hakları Tuğba Soytürk'e aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve grafikler), ulusal ve uluslar arası kanunlar ve uluslar arası sözleşmeler ile korunmaktadır.

Kullanıcı Website dahilinde bulunan ürünleri, bigileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel vesair imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile , tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, AnneYasam.net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal;
Site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.
Site'den alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2014, AnneYasam.net, Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz.
Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

2. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi
AnneYasam.net'un herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.

3. Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılara (Linklere) Dair
AnneYasam.net, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde AnneYasam.net'in hiçbir kontrolü olmadığı için, AnneYasam.net'in linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca AnneYasam.net'in böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

4. Kullanıcı Bilgileri Hakkında
AnneYasam.net sitesinde; kullanıcıların dolduracakları talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ayrıca bu formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

5. Hak ve Sorumluluklar
AnneYasam.net sitesine bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, AnneYasam.net ve sahibi Tuğba Soytürk'e site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir bilgi hatasından dolayı AnneYasam.net sitesi ve sahibi Tuğba Soytürk'e sorumluluk yüklenemez.

AnneYasam.net sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi olan firma Tuğba Soytürk'e aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.

Anneyasam.net Alışveriş Rehberi Kullanım ve Hizmet Sözleşmesi

Anneyasam.net  Alışveriş Rehberini (http://anneyasam.net/Pages/AlisVerisRehberi.aspx) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. (Bundan böyle kısaca “ALIŞVERİŞ REHBERİ” olarak anılacaktır). Sitenin sahibi Tuğba Soytürk'e ait olup (Bundan böyle kısaca "Anneyasam.net" olarak anılacaktır) site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi Anneyasam.net'e aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce Yasal Uyarıları dikkatle okuyunuz.

İşbu Sözleşme, Bostancı Mahallesi Yalı Yolu Sokak No:24 Kat:3 Daire:7 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim Anneyasam.net ile http://anneyasam.net/Pages/AlisVerisRehberi.aspx sitesi üzerinden sunulan alışveriş rehberi (ürün arama motoru) hizmetlerinden yararlanan kullanıcı (Kullanıcı) arasındaki ilişkileri düzenlemektedir.

Kullanıcı, site dâhilinde sunulan hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren, Sözleşme’de düzenlenen tüm şartları kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı nitelikte olacağını kabul ve beyan eder.

Anneyasam.net, aşağıda düzenlenmekte olan şartları, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile ve önceden Kullanıcı’ya bildirmek üzere gerektiği zaman kendi takdiri üzerine değiştirme hakkını saklı tutmaktadır; ancak bu durumlarda Kullanıcı’nın Sözleşme’yi fesih hakkı saklıdır.

KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Anneyasam.net, Kullanıcı’larına arama hizmeti sağlayan, işbirlikçi networklerle işbirliği yapan belli başlı markaların ürünlerinin satışına yönelik yönlendirme sağlayan ve herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir ve satın alımlara yönlendirme için üyelik gerektirmez.

Kullanıcı, Site dâhilinde sunulan hizmetlerden yararlanırken mevzuata uygun hareket etmekle yükümlü olup, Anneyasam.net’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı peşinen kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, Site dâhilinde sunulan hizmetlerden yararlanırken, üçüncü kişilerin kullanımlarına ve/veya Site’nin işleyişine doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etki edebilecek her türlü davranıştan kaçınmak durumundadır.

Site içeriğinde, Kullanıcı’lara erişim kolaylığı sağlamak amacı ile yer verilen linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili tüm riskler Kullanıcı’ya ait bulunmaktadır.

Site’de yer alan yazılar, grafikler, fotoğraflar, videolar, animasyonlar, sesler ve her türlü metinsel, görsel ve işitsel içerik sadece kişisel kullanım amaçlı olup, her hakkı saklı bulunmaktadır. Aksi açıkça belirtilmediği sürece ticari ve kişisel amaçlarla dolaylı/dolaysız her türlü kullanımı, telif hakkı sahiplerinin onayına tabidir. Site içeriğinden yapılacak ticari veya kişisel her türlü kopyalama, çoğaltma, satma, yeniden tasarlama, link verme ve yayınlama Anneyasam.net’in onayına tabidir. Kullanıcı aksi yönde hareketleri dolayısı ile Anneyasam.net bünyesinde meydana gelecek her türlü zarar ve ziyanı tazmin ile yükümlüdür.

Site tasarımı ve veri tabanının oluşturulması ve kullanılması amacıyla Site’ye entegre edilmiş her türlü yazılım doğrudan Anneyasam.net’in mülkiyetinde olup, Bu yazılımların her türlü kullanımı Anneyasam.net’in onayına tabi bulunmaktadır.

Kullanıcı’nın, işbu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklere aykırı fiilleri nedeniyle; Anneyasam.net’in , üçüncü kişiler ve/veya kamu kurum/kuruluşlarına ödemek zorunda kalacağı her türlü bedel için Kullanıcı’ya rücu hakkına sahip bulunmaktadır.

ÜYELİK İLE ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, Anneyasam.net tarafından sunulan hizmetlerden daha kapsamlı olarak yararlanabilmek için Site’ye üye olabilme (Üye) imkânına sahiptir. Üye, üyelikten faydalanan Kullanıcı anlamına gelmekte olup; Sözleşme’de Kullanıcı’ya atfedilen tüm hak ve yükümlülükleri haizdir.

Bu kapsamda Anneyasam.net , Güvenlik Politikaları’na uygun davranmak şartı ile bu üyelik başvurusu için gereken bilgileri doğrudan Kullanıcı’dan talep edebilecektir. Kullanıcı, Üye olmak istediği takdirde gereken bilgileri Anneyasam.net’e sağlamak ile yükümlüdür. Söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtmaması sebebi ile Anneyasam.net veya üçüncü kişiler bünyesinde doğacak her türlü zararlardan Üye sorumlu olacaktır.

Üye, üyelik için bir kullanıcı adı ve şifre belirlemek durumundadır. Belirlenecek kullanıcı adı ve şifre sadece Üye’nin şahsına ait olup üçüncü kişiler ile paylaşılması yasaktır. Bu bilgilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı dolayısı ile sitede veya üçüncü kişiler bünyesinde meydana gelebilecek her türlü zararlardan doğrudan Üye sorumludur.

ANNEYASAM.NET ALIŞVERİŞ REHBERİ İLE ANNEYASAM.NET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Anneyasam.net, Site dâhilinde Kullanıcı’lara sunduğu tüm hizmetlerde, Sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun davranmak ile yükümlüdür.

Anneyasam.net, sunmakta olduğu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de tek taraflı olarak değişiklikler yapabilir.Anneyasam.net, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmetleri kısmen veya tamamen durdurma hakkına sahip bulunmaktadır.

İşbu Sözleşme ile Anneyasam.net, Site faaliyetleri kapsamında edineceği her türlü Kullanıcı verisini mevzuat hükümlerine uygun bir biçimde saklamayı ve bu verileri hak sahibi olan Kullanıcılar’ın onaylarını almaksızın üçüncü kişiler ile paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.

Site üzerinden yapılacak olan aramalar, veritabanındaki içerikler arasından otomatik olarak, Site’ye entegre edilen sistem ve algoritmalar üzerinden, sonuçlandırılmakta olup, Anneyasam.net, bu sonuçların içerik, kapsam ve sıralamalarını, bu algoritmalar üzerinden istediği şekilde belirlemek hak ve yetkisine sahip bulunmaktadır.

Kullanıcı, Site dâhilinde sunulan hizmetleri tüm riskler kendisine ait olmak üzere kullanmaktadır. Anneyasam.net, sitede sunulan hizmetlerinin tamamının veya belirli kısımlarının/fonksiyonlarının Kullanıcı tarafından kullanımı sonucunda ortaya çıkacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

Anneyasam.net tarafından hizmetler “olduğu gibi” sunulur. Arama sonuçlarının Kullanıcı’nın amacına uygunluğu da dâhil olmak üzere, Anneyasam.net hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

Anneyasam.net Alışveriş Rehberi şunları garanti etmez: Arama sonuçlarının Kullanıcı’nın taleplerine uygun olduğu/olacağı; Site dâhilinde sunulacak hizmetlerin, kesintisiz, güvenli, hızlı veya hatasız olacağı; hizmetlerin kullanımı ile elde edilen sonuçların veya sonuçların sıralamasının, tam, eksiksiz, istenen sırada olacağı ve arama hizmetleri sonucunda elde edilecek herhangi bir ürünün, hizmetin, bilginin, kalitesinin vb. unsurun, Kullanıcı beklentilerini karşılayacağı.

Site algoritmasına dâhil edilecek ve arama sonuçlarına yansıtılacak marka ve ürünler Anneyasam.net tarafından serbestçe belirlenecektir. Bir marka ve/veya ürünün Site içeriğine dâhil edilmiş olması, Sözleşme taraflarına veya üçüncü kişilere herhangi bir hak iddiasında bulunma yetkisi vermemektedir. Gerekli gördüğü takdirde Anneyasam.net, marka ve/veya ürünler hakkında algoritma üzerinde ayarlamalar yapma, bunları kısmen/tamamen değiştirme veya kaldırma, hak ve yetkisine sahip bulunmaktadır.

Anneyasam.net, Site’nin genel işleyişine ve/veya üçüncü kişilere dolaylı/dolaysız herhangi bir zarar vermesi; İşbu Sözleşme koşullarını ihlal niteliğinde davranışlarda bulunması hallerinde Kullanıcı’ya önceden göndereceği bir beyan ile derhal üyelik ilişkisine son verme hakkına sahip bulunmaktadır.

Anneyasam.net, Kullanıcı/Üye’ye ait kişisel verileri Gizlilik Politikası’na göre işler.

ANNEYASAM.NET’İN SORUMLULUĞU

Anneyasam.net’in sorumluluğu, Site üzerinden sunulan hizmetin, “olduğu gibi” sunulmasından ibarettir. (İşbirlikçi networkler tarafından ulaşılan içeriğin (ürünün fiyatı, özellikleri vb. gibi) yansıtılmasından ibarettir.)

Kullanıcı, Anneyasam.net’in, ürünleri üreten, tedarik eden, satan veya benzer yollarla Kullanıcılar’a hizmet sunan (İşletme) bir kişi olmadığını, yalnızca İşletme ile Kullanıcı arasında aracılık yapmakta olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

Anneyasam.net, Kullanıcılar’a sunmakta olduğu hizmet kapsamında İşletme tarafından sunulan içerik, ürün ve/veya sağlanan hizmetin kusurlu ya da ayıplı olması ve/veya belirlenen süre içerisinde sunul(a)maması/sağlan(a)maması dolayısıyla sorumlu bulunmamaktadır.

Kullanıcı söz konusu aksaklıklar dolayısı ile Anneyasam.net’e hiç bir talep yöneltme yetkisi bulunmadığını kabul ve beyan etmektedir. Anneyasam.net, Tüketici Hukuku mevzuatının satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği hiçbir borcun ifasından sorumlu tutulamaz.

Anneyasam.net, site üzerinden üçüncü şahıs ve firmalara ait web sitelerine yönlendirme sağlayan linklere bağlı olarak, kullanıcının üçüncü parti sözleşme dışı sitelerdeki şifre ve hesap güvenliklerinden, faaliyetlerinden sorumlu tutulamaz.

UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme hükümlerinin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, Sözleşmenin tamamından veya hükümlerin bir kısmından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık için İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından okunarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.